STYRELSEMÖTE SMHK

01.05.2024

Måndagen den 27 maj kommer vår Specialklubb SMHK - Svenska Molosser- och Herdehundklubben, hålla styrelsemöte. Vi har flaggat för ett nyöppnade av rasklubb, för vår ras Dogue de Bordeaux.

Vi ser ljus på framtida samarbeten med både deras och vår expertis.