Viktig information!!!

Svenska Dogue de Bordeauxklubben har lagts vilande i 3 år. Från och med den 17 april så ingår rasen Dogue de Bordeaux under
Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare, KGBV:  www.kgbv.se

Alla frågor hänvisas numera till Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare:  http://www.kgbv.se/

 

färdig logga