Bli medlem

https://hundar.skk.se/medlemsguiden

OM MEDLEMSKAP: 

Medlemskapet i http://www.kgbv.se klubben är rullande. Du är alltså medlem ett år från det att du betalat in avgiften.

 

Avgifter

Fullbetalande 300:-

Familjemedlem 100:-

 

Fullbetalande medlem/familjemedlem

Fullvärdigt medlemskap med rösträtt på rasklubbens årsmöte

 

Familjemedlem

För att teckna familjemedlemskap,krävs att det inom familjen finns minst 1 fullbetalande medlem.

Du får möjlighet att medverka vid alla utställningar och aktiviteter som anordnas I klubben.

 

Kontakt/Frågor om medlemskap

Svenska Kennelklubben (SKK) sköter from 2016-02-08 all hantering av rasklubbens medlemsregister. kontakta SKKs medlemsservice, per tel eller via e-mail eller via länken: Här blir du medlem

Där får du hjälp och svar på frågor som du har på medlemskapet.

Telefon 08-7953050

Öppettider må-fre kl 10:00-12:00 samt 13:00-15:00

e-mail medlem@skk.se (ange vilken rasklubb det avser DdB tillhör KGBV http://www.kgbv.se )

 

 

 

.