SRD gör en omfattande översikt av de problem som rör exteriöra överdrifter hos rashundar. Denna kunskap är av grundläggande betydelse för alla extriördomare och angår alla hundraser. I samband med en domarinbjudan ska domaren speciellt uppmärksamma den text som angår ras(raser) han/hon ska döma och inledning till motsvarande rasgrupp.

Med SRD menas Särskilda-rasspecifika-domaranvsningar klicka på länken för att ta del av materialet http://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/sarskilda-rasspecifika-domaranvisningar-a7.pdf

För att ta del av Douge de Bordeauxs SRD utvärdering för år 2016 klicka på länken: SRD UTVA_RDERING 2016

Sammanställningar av SRD från år 2009-2015 kan ni läsa i RAS sidan 28-30, ni hittar RAS om ni klickar på länken: http://www.sdbk.se/wp/?page_id=17

Hoffe & Henna